Kursy Walut

Content Kurs Franka Podbija Do śRedniej Notowania Chf Podsumowanie Techniczne Cd Projekt NajwięKsza SpółKą Na Parkiecie, Kolejny Negatywny Rekord W Usa Wprawdzie rynek odebrał je bardziej jako retorykę związaną ze zbliżającymi się wyborami w listopadzie, to jednak nie budują one pozytywnego klimatu. … Continue reading